Tijdelijke actie

Krijg 50% korting op de BA tijdens het eerste jaar!

Onderschrijf één van onze 3 Maxi Omnium formules (Premium, Plus, Base) en krijg gedurende het eerste jaar een korting van 50% op uw premie van de Burgerlijke Aansprakelijkheid! Onderschrijf snel uw contract want de offerte blijft slechts 1 maand geldig. 

Aarzel niet want dit aanbod is slechts geldig van 01/01/2024 t.e.m. 29/02/2024!

Voorwaarden:

Deze actie is geldig voor een hoofdbestuurder van minimum 26 jaar.

Elke verzekeringsofferte teruggestuurd binnen de geldigheidsduur van het voorstel zal, indien aan de acceptatievoorwaarden voldaan, genieten van deze actie.

Dit aanbod is geldig zowel voor de onderschrijving van een Maxi Omnium contract op een nieuwe wagen, als een tweedehandswagen. Dit aanbod is niet van toepassing op een reeds bestaand contract.

De Maxi Omnium kan worden onderschreven voor voertuigen tot 5 jaar oud.


U vindt op deze site algemene informatie over de verzekering Volkswagen Insurance die door Actel - merk van P&V Verzekeringen cvba Verzekeringsonderneming erkend onder code 0058, maatschappij naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel: Koningsstraat 151,1210 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0402.236.531. ontwikkeld werd. Op dit product zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. Ze zijn beschikbaar op de website www.vw-insurance.be. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Bij eventuele klachten kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze dienst Klachtenmanagement die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Wij zullen de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt met ons contact opnemen per brief (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), per e-mail klacht@actel.be) of telefonisch 02/250.90.60. Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02 547 58 71 of per mail info@ombudsman.as (www.ombudsman.as).