Burgerlijke Aansprakelijkheid en bijstand na ongeval

 

 

Kies voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid en maak gebruik van de bijstand na ongeval!

De Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) is een bij wet verplichte verzekering die de materiële - en lichamelijke schade dekt die u met uw eigen wagen aan andere personen of voertuigen toebrengt. Indien u met uw eigen wagen een ongeval veroorzaakt dient uzelf niet de tegenpartij te vergoeden. Uw BA verzekering doet dat voor u.

Bovenop de BA verzekering kan u ook genieten van de Bijstand na ongeval die zorgt voor een onmiddelijk hulpverlening. Daarnaast kan u ook genieten van de BOB garantie die de schade vergoedt die door een BOB aan het voertuig veroorzaakt wordt of die u als BOB aan iemand anders voertuig toebrengt.

Basiswaarborgen verzekeringen vergelijken

 

Wettelijk Vermelding

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering P&V Auto is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt contact opnemen met onze medewerkers van het contact center of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie in onderstaande footer raadplegen raadplegen.